Όροι Χρήσης

 

STARCOMMUNITY: ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ KAI ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

Α) Εγγραφή – χρήση κάρτας:

 1. Το STARCOMMUNITY είναι το membersclub που απευθύνεται στους κατόχους και οδηγούς MercedesVans και που συνδέεται με την χρήση της κάρτας μέλους.

 2. Μέλη του STARCOMMUNITY μπορούν να γίνουν όλοι οι κάτοχοι Ελαφρών Επαγγελματικών Οχημάτων (Vans) Mercedes-Benz

 3. Η κάρτα μέλους δεν είναι πιστωτική ή χρεωστική και χρησιμοποιείται μόνο για την εξασφάλιση των προσφορών από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, καθώς και σαν μέσο αναγνώρισης των μελών.

 4. Η κάρτα ανήκει κατά κυριότητα στην MercedesBenz Ελλάς η οποία και διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τις παροχές ή να απαιτήσει την επιστροφή της από ένα μέλος εάν κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο εφόσον δεν γίνεται σωστή χρήση από το μέλος ή/και ο τρόπος χρήσης της δεν συμφωνεί με τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας.

 5. Οι παρεχόμενες προσφορές από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.

 6. Η συμμετοχή στο παραπάνω πρόγραμμα γίνεται αυτόματα με την κατά τα παραπάνω χρήση της κάρτας εάν η κάρτα είναι σε ισχύ και δεν έχει ανασταλεί για οποιαδήποτε λόγο η χρήση της.

 7. Η MercedesBenz Ελλάς διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, να διαφοροποιήσει, να διακόψει το πρόγραμμα, οποτεδήποτε για τεχνικούς, εμπορικούς, λειτουργικούς λόγους ή λόγους ανωτέρας βίας.

 8. Η MercedesBenz δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε εσφαλμένη συνεννόηση ή για προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από την παροχή υπηρεσίας ή προσφοράς από συνεργαζόμενη εταιρία.

Β) Προσωπικά στοιχεία - Εμπιστευτικότητα

 1. Η MercedesBenz Ελλάς διατηρεί και επεξεργάζεται αρχείο προσωπικών δεδομένων με μόνο σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της σχέσης της με τους πελάτες της και την παροχή ειδικών προνομίων σε αυτούς.

 2. Η MercedesBenz Ελλάς εξουσιοδοτείται να διαβιβάζει τα δεδομένα σε συνεργαζόμενες εταιρείες σε χώρες εντός ή εκτός ΕΕ, εφόσον αυτό επιβάλλεται για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής διευκόλυνσης ή για στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους.

 3. Ο/H κάτοχος αυτής της κάρτας συναινεί στην ως άνω συγκέντρωση και διαχείριση των στοιχείων του/της. Η MercedesBenz Ελλάς εγγυάται την προστασία των στοιχείων αυτών από οποιαδήποτε παράνομη πρόσβαση και αθέμιτη επεξεργασία καθώς και τη χρήση τους αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς marketing.

 4. Ο/H κάτοχος αυτής της κάρτας συναινεί στην χρήση των στοιχείων του και στην αποδοχή ενημερωτικών γραπτών μηνυμάτων μέσω κινητού τηλεφώνου (sms) ή /και ενημερωτικών γραπτών μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emails) αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς marketing και ενημέρωσης για το STARCOMMUNITY ή συναφών με το STARCOMMUNITY προσφορών.

 5. Σε περίπτωση που ο/η κάτοχος αυτής της κάρτας δεν συναινεί στην τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και δεν επιθυμεί να λαμβάνει οποιοδήποτε προωθητική ή/και ενημερωτική επικοινωνία μπορεί να στείλει σχετικό email στο club@marketing1to1.gr .

 6. Σε περίπτωση που μέλος δεχθεί να πραγματοποιήσει συναλλαγή ή επικοινωνία προκειμένου να λάβει προσφορά από συνεργαζόμενη εταιρία, η MercedesBenz Ελλάς δεν φέρει πλέον καμία ευθύνη για την διαχείριση ή χρησιμοποίηση των στοιχείων του μέλους.

 7. Με την ένταξη του μέλους στο STARCOMMUNITYκαι την παραλαβή της κάρτας μέλους,το μέλος παρέχει στηνMercedesBenz Ελλάς, καθώς και στην Μarketing 1to1 LTD-η οποία διαχειρίζεται το membersclub για λογαριασμό της, την συγκατάθεση του να επεξεργάζονται τα παραπάνω ατομικά του στοιχεία προκειμένου να ενημερώνουν το μέλος για αγαθά και υπηρεσίες που προσφέρει το STARCOMMUNITYκαι ηMercedesBenz Ελλάς. Επιπλέον, δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση των όρων που διέπουν το πρόγραμμα και την κάρτα, όπως αυτοί αναγράφονται στο www.starcommunityclub.gr και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

 8. Αν θέλετε να διαγραφείτε από το club και να μην λαμβάνετε ενημέρωση παρακαλούμε στείλτε email στο club@marketing1to1.gr ή καλέστε στο 210 6801122.

 9. Ο συμμετέχων στο πρόγραμμα οφείλει να γνωστοποιεί την αλλαγή διεύθυνσης ή του τηλεφώνου που έχει δηλώσει. Μέχρι την γνωστοποίηση της αλλαγής κάθε έγγραφο κοινοποιείται στη διεύθυνση, το τηλέφωνο ή το email που έχει δηλώσει.

 10. Η κάρτα μπορεί να αντικατασταθεί σε περίπτωση απώλειας, μεσω email στο club@marketing1to1.gr .